Naturvårdsverket
 

Version 2.7
Rovdjursforum är ett nationellt system som är till hjälp för främst länsstyrelserna i deras arbete med att genomföra rovdjurspolitiken. Rovdjursforum är inte tillgängligt för allmänheten.

De som har tillgång till Rovdjursforum är länsstyrelsernas rovdjursansvariga, fältpersonal, handläggare av viltskador, besiktningsmän för tamdjur och gröda samt Viltskadecenter och företrädare för kungsörnsgrupperna.

Har du frågor om Rovdjursforum, kontakta Naturvårdsverket: rovdjursforum@naturvardsverket.se

 
Användarnamn:
Lösenord:
Logga in

Viltskador
Ansökan om bidrag för att förebygga viltskada
Ansökan om ersättning för rovdjursrivna tamdjur
Ansökan om ersättning för viltskada på gröda
Besiktningsintyg för viltskada på gröda
Besiktningsintyg för rovdjursrivna hundar
Besiktningsintyg för rovdjursrivna tamdjur

Inventering

Observation av rovdjur
Ny lya/ide/boplats
Observation av varg,
detaljerad information
Observation av bytesdjur/kadaver
Prov för DNA-analys